Som a-kasse medlem er du meget bedre stillet, hvis du bliver arbejdsløs. Du skal stadig gøre en aktiv indsats for at finde nyt arbejde. Men du får hjælp af a-kassen til det, og de har seriøse resurser. Din økonomi er også sikret, og det giver dig overskud til at du kan bruge fritiden til at passe dine hobbyer. Du kan fx lave forbedringer i haven, luge ud, plante om, måske anlægge en lille havedam. Der er ikke råd til de helt store spring på dagpenge. Men du kan i hvert fald slappe af og genoplade batterierne ved at hygge dig i haven.

Alternativet til at have en arbejdsløshedsforsikring kan være grim, hvis du bliver arbejdsløs. Så kan du kun få kontanthjælp, som af den sidste regering er blevet nedgraderet til en fattigdomsydelse. Derudover kan du slet ikke få støtte, hvis du har formue som er mere end 10.000, – kroner. I så fald skal du først opbruge din formue, før du kan få kontanthjælp. 

haand

Hvor godt kender du A-kasse reglerne?

En A-kasse eller ”Arbejdsløshedskasse” er den institution der udbetaler dig dagpenge hvis du bliver ledig eller for syg til at arbejde. A-kasserne blev grundlagt af de store fagforeninger som en social forsikring til deres medlemmer. Det forklarer også hvorfor vi i Danmark har et (delvist) privat, frem for er offentligt socialforsikrings system. I de fleste andre lande bliver socialforsikringen betalt over skatten, eller som en social afgift, der bliver trukket fra bruttolønnen sammen med indkomstskatten. 

I Danmark finansieres 75% af dagpengene igennem en social afgift: arbejdsmarkedsbidraget, som alle lønmodtagere betaler. 25% finansieres igennem medlemmernes kontingenter. I Danmark skal du selv sørge for at have en arbejdsløshedsforsikring, og den får du ved at melde dig ind i en A-kasse. Når du har betalt kontingent og opfylder reglerne, kan du få dagpenge hvis du har mistet dit job, eller er blevet syg. 

Hvis ikke du er medlem af en a kasse kan du ende med at have betalt 8% AM-bidrag, år efter år, for ingenting. 

kvinde med tommelfinger op

Sådan er reglerne for dagpenge:

Som ledig er du forpligtet til at være aktiv jobsøgende og stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det gælder også når du er med i en a-kasse. Og her er detaljerne:

For at være dagpengeberettiget kræves at du

  • Har haft haft arbejde i mindst 52 uger (1924 timer) over de sidste 3 år
  • Står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Er aktivt jobsøgende