Et regnbed kan være praktisk, hvis du skal have ledt noget vand væk, der skal sive ned i haven. Eller hvis der er krav til nedsivning på grund fra kommunen. Herunder vil du få en lille step-by-step guide til at anlægge regnbed i egen have.

OBS: Når du skal placere regnbedet, så skal du gå efter et lavtliggende område i din have. Dette er vigtigt for at vande kan løbe derhen med tilstrækkeligt fald. Regnbed skal modsat terræn ind mod bygninger ikke hælde, men være i niveau med omkringliggende terræn.

Video: se tips og tricks til når du skal lave regnbed i din have

#1 Der skal søges om lov hos din kommune

Nogle kommuner har som sagt krav om nedsivning, hvilket kan være en af grundene til, at du nu skal til at anlægge regnbed. Er det af anden grund, så skal du stadig anskaffe en nedsivningstilladelse. Dette kan du typisk finde på din kommunes hjemmeside.

#2 Placering af dit regnbed i haven

Som sagt skal det placeres i et lavtliggende område i haven, så vandet kan løbe hertil ubesværet. Dernæst er det vigtigt at du;

  • placerer det min. 2 meter fra diverse bygninger (uden beboelse)
  • placerer det min. 5 fra bygninger med beboelse (eller kælder)
  • (vigtigt!) sørger for at terræn falder væk fra dine bygninger – dette gælder dog ikke for regnbedet, der ikke må hælde, men skal være jævnt og gravet ned i dybden.

en der graver et hul

#3 Jordens nedsivningsevne skal testes

Inden du starter og begynder at grave ud, så skal du kende jordens nedsivningsevne (permeabilitet) for at finde ud af, om jorden overhovedet egner sig til regnbedsnedsivning.

Er jorden primært ler, moræneler eller lignende, så kan det betyde at større regnskyl er længe om at sive væk, hvilket gør regnbedet mindre egnet.

Nem måde at teste nedsivningsevne på;

  1. Grav et hul på ca. 30×30 cm med en dybde på ca. 40cm.
  2. Så fylder du hele hullet, helt op til kanten.
  3. Fortsæt med at hælde vand på løbende, således vandstand holdes konstant i min. de næste 30 minutter. Dette er for at mætte jorden med vand.
  4. Så skal du vente i 24 timer inden du gør yderligere.
  5. Sidst skal du så aflæse vandstanden. Står vandet nu ca. 15 cm under regnbedhullets kant, så er det et godt resultat. Står det højere end det, så egner din jord sig ikke til regnbed i dette tilfælde.

Video: sådan fungerer et regnbed

#4 Regnbedets størrelse skal nu beregnes

Du skal finde ud af hvor stort dit regnbed skal være og det er relativt nemt at regne sig til. Det viser vi herunder.

Som udgangspunkt kan du regne med min. 2 m3 regnbed pr. 100 m² tag. Så har du 200 m² tag, skal du bruge 4 m3 regnbed. Du skal dog være OBS på, at det dog oftest laves med skrå kanter, og det betyder at det samlede areal af hullet skal være dobbelt så stor. Så altså faktisk ca. 40m² pr. 200 m² tag.

Det afhænger også af jordens permeabilitet. For består det fx af ler, moræneler eller lignende jordarter, så har været svært ved at sive væk og derfor skal bedet i disse tilfælde kunne rumme endnu mere vand.

Tilkobling af faskine

Kobler du en eller flere faskiner på, så kan du øge regnbedets kapacitet.

#5 Tegn dit regnbed op og grav det ud

Start med at afmærke den form du ønsker på bedet. Du kan gøre det som du ønsker ift. form og i forhold til længde, bredde og dybde – bare rumfanget og arealet er stort nok til det du har regnet de til at skulle kunne rumme. Vigtigt er det dog, at du har skrå skrænter, ellers har planter mv. svært ved at rodfæste og det kan også betyde at jorden vil skride lidt, så skrå skrænter er anbefalet.

#6 Så skal der graves!

Nu har du jo regnet størrelse og afmærket hvordan det skal se ud og være, så nu skal der graves. Men sørg for at grave noget dybere, gerne ca. 50 cm, end den endelige dybde. Dette for at kunne fylde ca. 40cm lag af grusblandet jord (evt. toplaget du har gravet væk blandet med 1/3 sand/grus) – og så 10 cm muldjord på toppen.

udgravning af regnbed

Sørg for at få fat i en god spade, så udgravning ikke bliver for besværlig.

#7 Så skal renderne til at lede vand fra tag til bed laves

Du skal have planlagt, hvor og hvordan regnvandet skal ledes fra tag til regnbed.

Den nemmeste måde at gøre det på er via åbne render. Du kan forholdsvis nemt grave ud til disse. Og diverse belægningssten til render, og lavet til dette formål, mv. kan nemt købes i byggecentre til få kroner.

Det vigtige er, at du sørger for et minimumsfald på ca. 1 cm pr. meter – ellers risikerer du at faldet ikke er tilstrækkeligt til at lede vandet ned i regnbedet.

Det er også vigtigt, at de første meter fra hus mod regnbed laves i tætte render (her kan bruges chaussesten du murer sammen). Du kan med fordel forlænge nedløbsrøret. (Husk udskud på nedløbsrør, så det kan spytte vandet direkte ud i renden). Efter nogle meter kan du så lade nedsivningen begynde. Du kan fortsætte renden helt til regnbed eller den kan fungere som en grøft med fine planter eller lignende.

#8 Regnbedet skal nu plantes til

Hvad du planter er stort set op til dig. Planterne skal kunne tåle meget vand. Du kan også nøjes med blot at så græs i selve bedet. Dog bliver det pænest og kan nærmest laves til en lille, fin oase med nogle flotte planter der egner sig til et sådant vådt område.

Gode planter til regnbed

Af gode og fine planter kan du blandt andet overveje disse; Amerikansk blåbær, kattehale, blåtop, solhat, græs, sibirisk iris, rød hjortetrøst, havesandrør, rør kornel, stiv star og andre robuste og velegnede planter.

Husk at vedligeholde regnbedet!

Sørg for at regnbedet vedligeholdes, så det ikke ”stopper til”. Det skal passes og plejes som ethvert andet bed. Sørg for at holde det fri for visne planter og blade. Fjern alt materiale der kan stoppe det til jævnligt. Sørg for at holde bedet vådt og vandet i evt. tørre perioder.

Hvad koster et regnbed?

Det er bestemt en af de billigere løsninger til nedsivning. Det afhænger selvfølgelig af om det er et gør-det-selv projekt eller du hyrer en fagmand til opgaven samt materialer der vælges.

Det er svært at give en præcis pris, men du kan som udgangspunkt regne med ca. 2.500-3.000 kr. pr. 100m² afledt tagareal. (der vil være flere omkostninger, hvis du skal have en kloakmester til at afkoble tagnedløbet fra kloaksystemet – ca. 2.000-3.000 kr. pr. afløbsinstallation der skal afproppes).