Feriepenge er medvirkende til, at en arbejdstager kan optjene ret til at holde ferie. Pengene udgør 12,5% af en arbejdstagerens månedsløn, og det er en arbejdsgivers pligt at udbetale dem, da dette står beskrevet i Ferieloven, som regulerer området. Pengene kan bruges på ferien ligegyldigt, om denne foregår hjemme i haven eller på en udenlandsrejse.
Feriepenge fjerner mange bekymringer, og det samme gør en a-kasse. Hvis du har en a-kasse, er du nemlig sikker på, at der er penge til både ferie og have, selvom du mister dit job. Læs om danske a-kasser her. 

Ferieloven og udbetaling af feriepenge

I praksis gælder det, at en lønmodtager hver måned optjener ret til at afholde 2,08 feriedag. På et år vil det samlet set udgøre 5 ugers ferie. Som udgangspunkt vil alle arbejdstagere med et almindeligt lønarbejde være omfattet af Ferieloven og retten til feriepenge. Dog vil der gælde andre regler for f.eks. tjenestemænd. Et såkaldt ’ferieår’ strækker sig fra 1. maj til 30. april, og det er i denne periode, at der optjenes ret til afholdelse af ferie.
Det er først muligt at få sine optjente feriepenge udbetalt det efterfølgende år, som et ferieår har fundet sted. Læs mere om feriepenge her.

Feriepenge.info

I en ansættelseskontrakt vil det fremgå, om en arbejdstager har ret til at afholde ferie med løn, eller om vedkommende i stedet er omfattet af at få 12,5 % af sin løn i feriegodtgørelse. Selvom en arbejdstager har ret til at holde ferie med løn, kan vedkommende vælge at få beløbet udbetalt. Når du ønsker dine pengene udbetalt, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at en ferieuge består af 5 dage. Udbetalingen sker over Feriekonto, og det er muligt at få beløbet udbetalt fra 1. maj et år til 30. april det næste år.

Typisk vil der komme information om udbetaling af pengene i februar eller marts. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver godkender din afholdelse af ferie, da afholdelsen som udgangspunkt hænger sammen med udbetalingsmuligheden.

Ny Ferielov i år 2020

I oktober 2017 blev der i Folketinget aftalt en ny Ferielov, som træder i kraft pr. 1 september 2020. Denne lov tilgodeser nyuddannede personer på arbejdsmarkedet, som først skal til optjene ret til at holde ferie. Førhen har de skulle vente 16 måneder på at få lov til at holde ferie med løn. Med den nye lov skabes der lighed i forhold til optjening og afvikling af ferie for alle medarbejdere uanset anciennitet.

Det er hensigten med loven at skabe mere fleksible og frie muligheder for lønmodtagerne at tilrettelægge og planlægge deres ferie.
Den nye lov om ferieafholdelse indebærer ny periode og datoer for ferieåret, som fremover kommer til at være fra 1. september ét år til 31. december det næste år (altså sammenlagt 16 måneder i alt). Således kommer optjeningsperioden til at harmonere med ferieperioden.
Indtil den nye lov træder i kraft i september 2020, er der etableret en overgangsordning, som sørger for, at lønmodtagere optager ferie på ny, og at deres eksisterende optjente ferie gemmes. Disse gemte penge kan arbejdstager vælge at få udbetalt, når vedkommende fratræder sin arbejdsplads. I mellemtiden overgår pengene til en særlig oprettet fond til formålet ”Lønmodtagers Fond for Tilgodehavende”.